[ANN][MONTY] MontgomeryCoin | Scrypt PoW/PoS Hybrid |Indefinite PoW Flate Rate|